Tidigare uppdrag

Ett axplock från några av våra tidigare installationer och uppdrag.

Vakuumtoalettsystem

Vakuumtoa & BDT-system på ö

Innan fanns här bara stenkista och mulltoa. Vi installerade ett vakuumtoasystem för WC, en Biobädd för BDT samt en avsaltningsanläggning.

Avlopp och reningsverk

Avlopp vid vattenskyddsområde

Fastigheten ligger nära ett vattenskyddsområde dvs. ett högre krav på en avloppsanläggning. Här installerades en 3 kbm WC-tank och en tät markbädd.

Avlopp och reningsverk

Reningsverk för herrgård

Fastigheten ligger nära en sjö så här ställer kommunen höga krav. Reningsverk och markbädd installerades samt att byggnadens dräneringssystem förbättrades.

Avlopp och reningsverk

Avlopp i väglöst land

En bit inne i skogen låg två st byggnader som skulle ha varsin In-drän plus anläggning med slamavskiljare installerad.

Willarenare

Handgrävning vid havet

Fastigheten ligger nära havet dvs. höga krav på avloppen. Installation av Willarenare för BDT. Vi grävde för hand ned avloppsledningen.

Slamavskiljare

Markbädd & toalettsystem på ö

På en ö i Haninge kommun ligger flera byggnader som ska anslutas till en Baga slamavskiljare på 3 kbm med efterföljande markbädd.

Villarenare

Gråvattenfilter i skogen

Den gamla avloppsanläggningen hade dömts ut av miljökontoret, en ny behövde installeras. Fastighetsägaren fick hjälp med att ordna alla papper, sedan installerades en Willa Ekomatic.

Avlopp och reningsverk

Dränering för villaförening

Dränering av sumpmark nära bostäder med mycket mygg. Lösningen var att gräva flera diken med dräneringsledningar som anslöts till en pumpbrunn och dagvattenbrunn.

Avlopp och reningsverk

Nytt reningsverk

Kursgården behövde ett nytt reningsverk då det gamla var underdimensionerat och uttjänt. Förutom att ta fram underlag till en offert ordnade LMA så att Almåsa fick avloppstillstånd.

Avlopp och reningsverk

Avloppsanläggning väg 73

I samband med att väg 73 till Nynäshamn skulle byggas drogs vägen fram där fastigheten ligger. Den avloppsanläggning som installerades tidigare visade sig inte att fungera.

Avloppsanläggning

Avloppsanläggning

Här hade Miljökontoret dömt ut den gamla avloppsanläggningen och en ny behövdes installeras. De fick hjälp med att ordna alla papper sedan installerades en avloppsanläggning från FANN.

Vakuumtoalett

Vakuumtoalett & BDT

Fastighetsägare i Huddinge kommun behövde hjälp med att ordna sitt avlopp. Fastigheten ligger 50 m från en sjö och det ställs därför extra höga krav på reningsutrustningen.

Avlopp och reningsverk

Avloppsanläggning

Här hade miljökontoret dömt ut den gamla avloppsanläggningen och en ny behövdes installeras. De fick hjälp med att ordna alla papper och sedan installerades en avloppsanläggning från FANN.

Vakuumtoalettsystem

Vakuumtoalett & BDT

Här installerades ett vakuumtoalettsystem från JETS Sverige AB med en 3 kbm WC tank från FANN-VA Teknik AB samt en 900 l slamavskiljare och Biobädd 5 (markbädd på burk).

Avloppsanläggning

Avloppsinstallation

Två fastighetsägare i Nynäshamn behövde hjälp med att ordna avloppet till sina fastigheter som ligger 50 m från havet och där det ställs höga krav på reningsutrustningen.

Vi har arbetat med avlopp i 20 år

Låt oss hjälpa Dig!