Om företaget

Våra tjänster

avloppskonsult

Avloppskonsult

Vi hjälper dig med allt du behöver för din avloppsanläggning – även besiktning av husets avlopp i samband med köp eller försäljning.
avloppskonsult

Myndighetskrav

Har du fått ett föreläggande av tillsynsmyndigheten om att du måste åtgärda ditt avlopp?

Miljökonsult

Miljökonsult företag

Vi hjälper organisationer och företag i sitt miljöarbete.

Företaget

reningsutrustning för avlopp

Lite kort om företaget

Jag heter Kenneth Löfgren och är den som äger och driver Löfgrens Miljökonsult & Avlopp AB som grundades 2011. Under dessa år har företaget fått en god erfarenhet inom området och byggt upp ett brett kontaktnät bland entreprenörer, myndighetspersoner och andra inom branschen.

Hitta lösningar

Affärsidén bygger på att hjälpa fastighetsägare med att få en fungerande avloppslösning så att den ska kunna uppfylla myndigheternas krav.

Bedriver man en industriell verksamhet med utsläpp till vatten så kan vi hjälpa företaget att hitta lösningar för att kunna uppfylla de krav och villkor som gäller för verksamheten. Vi strävar efter att skapa en god relation och att kunden ska vara nöjd med vår insats.

Kunder och uppdrag

Våra kunder kan vara den enskilde fastighetsägaren som behöver hjälp med sitt avlopp, företagaren som behöver hjälp med att välja en lämplig reningsutrustning och kontakt med myndigheterna.

Även miljömyndigheterna kan få hjälp när handläggarna behöver avlastning och råd i sin myndighetsutövning.

Där vår egen kompetens tar slut, så anlitar vi kompetenta och erfarna samarbetspartners för att kunna lösa era problem.

F.d Miljöinspektör

Genom mitt mångåriga arbete tidigare såsom miljöinspektör i kommuner och på Naturvårdsverket har jag fått en mycket god kännedom om de kommunala och statliga organisationerna. Under ett tiotal år har jag arbetat mycket med vatten- och avloppsfrågor med tonvikt på miljöproblemen från avloppsutsläppen till våra sjöar och vattendrag. Jag har stor erfarenhet av miljöfrågor inom olika industriella verksamheter, avfallshantering och samhällsplanering m.m

Vi finns lokalt

Vårt primära verksamhetsområde:

Primärt verksamhetsområde

“Han var jättebra, visste vad han gjorde och det är bara att strö rosor. LMA följde mina synpunkter och höll sig till sin offert på kronan.”

Bengt Olén – Landfjärden