Miljökonsult

Vi vänder oss till organisationer, företag och myndigheter som behöver stöd.

Exempel

Erfarenhet av administrativa datasystem. Även möjlighet att få utredningar utförda.

 

  • Miljöfrågor för industriella verksamheter
  • Handläggarstöd till miljömyndigheter
  • Juridisk rådgivning i miljöfrågor
  • Avfallshantering och återvinning
  • Provtagningar och analyser
  • Egenkontroll och rapporter till tillsynsmyndigheter
  • Miljöfrågor i byggande och samhällsplanering

Egenkontroll

Bedriver man miljöfarlig verksamhet finns det enligt gällande lagstiftning krav på dokumentation och att man utför egenkontroll. Vi kan hjälpa er med vad som brister i er egenkontroll och hjälpa er att upprätta ett fungerande egenkontrollprogram.

Provtagningar och analyser

Många verksamheter har krav på att man ska genomföra egna undersökningar, allt för att uppfylla kraven på egenkontroll. Vi kan hjälpa er med provtagning och undersökning av utsläpp till vatten och mark för att tillfredsställa era och miljömyndigheternas krav.

Om processen

Vi vänder oss till organisationer, företag och myndigheter som behöver stöd.

Miljökonsult process

För kontakt:

070 – 655 1194