Myndighetskrav?

  • Vi hjälper dig att undersöka om kraven är relevanta för din fastighet, och i sådant fall ser vi till att en ny avloppsanläggning kommer på plats som uppfyller myndighetens krav.
  • Vi hjälper också till med att överklaga förelägganden där myndigheten ställt orimliga krav. Det kan t.ex. komma ifråga där utsläppet visar sig vara väldigt begränsat.
  • Vi håller i alla myndighetskontakter och hjälper dig med processen ända upp till högsta instans

LMA räddade mig och flera andra i samfälligheten undan kommunens klor. Med sin erfarenhet och kunskap kunde han snabbt se felen och orimligheterna i kommunens påpekanden. Vi vann i Länsstyrelsen med LMA:s hjälp. Fler borde överklaga till Länsstyrelsen med LMA:s hjälp, det lönar sig

Lars Boman f d ordf i Djupviks samfällighet

Exempel Projekt

Ett urval från våra tidigare projekt och uppdrag.

Visa
Visa

Avloppsanläggning

Installation av avloppsanläggning.

Visa

Avloppsanläggning väg 73

Avloppsanläggning vid väg 73.

Visa

Avloppsinstallation och tillstånd

Avloppsinstallation och tillstånd.