Miljökonsult

Erfarenhet av administrativa datasystem finns såsom Ecos och miljöreda. Möjlighet att få utredningar utförda finns också.

  • Miljöfrågor för industriella verksamheter
  • Handläggarstöd till miljömyndigheter
  • Juridisk rådgivning i miljöfrågor
  • Avfallshantering och återvinning
  • Provtagningar och analyser
  • Egenkontroll och rapporter till tillsynsmyndigheter
  • Miljöfrågor i byggande och samhällsplanering

Egenkontroll

Bedriver man miljöfarlig verksamhet finns det enligt gällande lagstiftning krav på dokumentation och att man utför egenkontroll. Vi kan hjälpa er med vad som brister i er egenkontroll och hjälpa er att upprätta ett fungerande egenkontrollprogram.

Provtagningar och analyser

Många verksamheter har krav på att man ska genomföra egna undersökningar, allt för att uppfylla kraven på egenkontroll. Vi kan hjälpa er med provtagningar och mätningar av utsläpp till vatten och mark för att tillfredsställa era och miljömyndigheternas krav

Exempel Projekt

Ett urval från våra tidigare projekt och uppdrag.

Visa
Visa

Avloppsanläggning

Installation av avloppsanläggning.

Visa

Avloppsanläggning väg 73

Avloppsanläggning vid väg 73.

Visa

Avloppsinstallation och tillstånd

Avloppsinstallation och tillstånd.