Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Löfgrens Miljökonsult & Avlopp AB behandlar personuppgifter enligt reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Vi följer naturligtvis de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PUL), som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

Personuppgifter som du lämnar till vår webbplats, till exempel ditt namn och din e-postadress, används på följande sätt:
- Om du beställer material, produkter eller information lagras dina personuppgifter för att vi skall kunna tillgodose sådana beställningar.
- När du besöker webbplatsen och när du hämtar material registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen som besöks. Läs mer under stycket "Cookies".

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser.

Hur vet jag att uppgifterna om mig är riktiga?

Du har rätt att en gång per kalenderår få information av oss om de personuppgifter vi behandlar som handlar om dig. Om du vill ha sådan information, skickar du ett undertecknat brev till oss. Du har också rätt att när som helst be att vi rättar felaktiga eller inaktuella personuppgifter.

Vem kan jag vända mig till för att få veta mer?

Personuppgiftsombud är Kenneth Löfgren. Till honom kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Vi lämnar inte ut Dina uppgifter till tredje part

De uppgifter som Du lämnar på vår webbplats kommer inte användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från oss. Adress- och telefonuppgifter kan användas för analys, marknadsföring och direktmarknadsföring. Vi månar om Din personliga integritet och kommer inte att lämna ut Dina uppgifter till annan part.

Ansvar

Vi arbetar enligt gällande etiska regler. Vi strävar efter att hålla informationen på vår webbplats så korrekt och uppdaterad som möjligt. Men vi kan inte ta något ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av att någon vidtar åtgärder med ledning av information på vår webbplats. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar. Om du skulle hitta en icke-fungerande länk är vi tacksamma om Du meddelar oss.