Miljökontoret fick dra tillbaka beslut

Miljökontoret fick dra tillbaka beslut

Företrädaren för Djupviks samfällighet kontaktade LMA beträffande att deras avloppsanläggningar hade dömts ut av Smohf (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund). Besluten bestreds med hjälp av LMA och Länsstyrelsen tillsåg att Smohf fick backa från tidigare ställningstagande och fattade beslut beträffande avloppens reningskapacitet. Detta innebar att fastighetsägarna kunde fortsätta att använda sina gamla avloppsanläggningar och därmed slapp stora kostnader.

Vi har hjälpt flera fastighetsägare med liknande problem och som har fått rätt gentemot myndigheterna.

"LMA räddade mig och flera andra i samfälligheten undan kommunens klor. Med sin erfarenhet och kunskap kunde han snabbt se felen och orimligheterna i kommunens påpekanden. Vi vann i Länsstyrelsen med LMA:s hjälp. Fler borde överklaga till Länsstyrelsen med LMA:s hjälp, det lönar sig."

Lars Boman f d ordföranden i Djupvikens samfällighet